author Call Us: 503 2256
50.00 Lakh (Kyats)
5,000.00 Lakh (Kyats)
118.00 Lakh (Kyats)
118.00 Lakh (Kyats)

Industrial Zone

11 months ago

5,600.00 Lakh (Kyats)
Views 320

မင်္ဂလာဒုံ၊ သစ်ခွဇုန် (စက်မှုဂရန်ကျပြီး) အရောင်း

မင်္ဂလာဒုံ, Northern District, ရန်ကုန်တိုင်း, 11135, မြန်မာ

Industrial Zone

5,600.00 Lakh (Kyats)

Industrial Zone

20,000.00 Lakh (Kyats)
Views 327

လှိုင်သာယာမှုဇုန် (၃) စက်မှုဇုန် အရောင်း

လှိုင်သာယာ, Northern District, ရန်ကုန်တိုင်း, မြန်မာ

Industrial Zone

20,000.00 Lakh (Kyats)

Industrial Zone

5,600.00 Lakh (Kyats)
Views 250

မင်္ဂလာဒုံ၊ သစ်ခွဇုန် (စက်မှုဂရန်ကျပြီး) အရောင်း

မင်္ဂလာဒုံ, Northern District, ရန်ကုန်တိုင်း, မြန်မာ

Industrial Zone

5,600.00 Lakh (Kyats)

Industrial Zone

14,800.00 Lakh (Kyats)
29,600.00 Lakh (Kyats)
29,600.00 Lakh (Kyats)

Industrial Zone